Interpelacje i odpowiedzi


interpelacja nr 291 _ sprzątanie przy A.Bozka -
odpowiedz_na interpelację. Bozka / Zabie Doły


interpelacja nr 290 _remont ulicy Killara
odpowiedz interpelacja_remont_killara


interpelacja nr 289 _ latarnie wokół Stawu Północnego w Parku Kachla
odpowiedz_interpelacja_latarnie w Parku Kachla


interpelacja nr 288_ naprawa nawierzchni ulic: Baczyńskiego _Wytrwałych
odpowiedz_interpelacja _naprawa ulic w Bobrku


interpelacja_nr 287_ wycinka drzew przy kościele św.Trójcy
odpowiedź_interpelacja_wycinka drzew


interpelacja_nr 286_kanalizacja w budynkach przy Strzelców bytom.
odpowiedź interpelacja_kanalizacja_Strzelców bytomskich
odpowiedz_ strzelców bytomskich nr2


interpelacja_ nr 285_ budynek UL i otoczenie
odpowiedz_interpelacja _budynek UL


odpowiedz interpelacja _nr 284_autobus Bytom Piekary Sl.


interpelacja nr 283_remont ul. Górnośląskiej


interpelacja nr 282_remont ulicy Wyzwolenia
odpowiedz_interpelacja _ remont ulicy Wyzwolenia


interpelacja nr 281_pielęgnacja terenów zielonych
odpowiedz_interpelacja pielęgnacja skweru Zabrzańska i ronda Celna


odpowiedz_intepelacja nr 280 _sprawozdawczość w formie kart zadań


odpowiedz _interpelacja nr 279_ powalone drzewo-Szombierki


odpowiedź_ interpelacja nr 278_naprawa studzienek ul.Chrzanowskiego


interpelacja nr 277_ wynagrodzenia zarządu _Bytomski Sport
odpowiedz_ wynagrodzenie BS


interpelacja_276_naprawa nawierzchni ulicy Konstytucji
odpowiedz_ naprawa ul.Konstytucji


interpelacja _275 _naprawa nawierzchni ulicy Zabrzańskiej
odpowiedz_naprawa ul.Zabrzanskiej


interpelacja nr 274 _zieleń przy ulicy Modrzewskiego


interpelacja nr 273_naprawa nawierzchni ul.Zabrzanskiej i chodnika plus wytyczenie drogi rowerowej
odpowiedz _ naprawa ul.Zabrzanska


interpelacja nr 272_naprawa kratki ściekowej przy Przemysłowej 2
odpowiedz_sprzatanie terenów ul. Zabrzańska oraz naprawa kratki ściekowej


interpelacja _nr 271 _ ruch pieszych centrum
odpowiedz_interpelacja_nr_271


interpelacja_nr 270_znaki zatrzymywania sie i postoju_ul.Bałtycka
odpowiedz_interpealcja nr 270_


odpowiedz_ interpelacja_nr 269_ruch jednokierunkowy ul. Małachowskiego


interpelacja nr 268__drony w Bytomiu
odpowiedz interpelacja nr 268- drony


interpelacja nr 267_ naprawa studzienek przy ulicy Chrzanowskiego
odp.interp.studzienki 01
odp_interpelacja_nr 267_studzienki ul. Chrzanowskiego
odp. int naprawa studzienek Chrzanowskiego


interpelacja_nr 266_parkowanie na kopertach
odpowiedz_interpelacja _nr 266_miejsca parkingowe ON


interpelacja_nr 265_przydział komunalnych lokali mieszkalnych
odp. interpelacja_nr 265_mieszkania komunalne


interpelacja_nr 264_naprawa nawierzchni ulicy Małachowskiego
odpowiedz_interpelacja_nr 264_remont nawierzchni Małachowskiego


interpelacja_nr 263_uprzątnięcie centrum miasta
odp.interpelacja_nr 263_sprzatanie centrum miasta


odpowiedz_interpelacja_nr 262
odpowiedz_interpelacja_drzewostan
interpelacja_nr 262_ drzewostan przy ul.Modrzewskiego


odpowiedz_interpelacja nr 261
interpelacja_nr 261 dot.nazewnictwa ulic


odpowiedz_interpelacja nr 260 dot. pokazów pirotechnicznych
interpelacja nr 260 dot. pokazów pirotechnicznych podczas imprez miejskich


interpelacja_nr 259_decyzja dot firmy Mirbrun
odpowiedz_interpelacja nr 259_Mirbrun


interpelacja_nr 258_cyrk bez zwierząt
odpowiedz_interpelacja nr 258_cyrk bez zwierząt
Uchwała Rady Miasta + Zarządzenie Prezydenta
uch
uch01
uch02


interpelacja_nr 257_patronki bytomskich ulic
odpowiedz_interpelacja_nr 257


odpowiedz _interpelacja_nr 256_zakup dronów do wydziału Inżynierii Środowiska


odpowiedz _interpelacja _nr 255_wycinka drzew park Kachla


odpowiedz_interpelacja_nr 254_remont płyty Rynku


odpowiedz_interpelacja_nr 253_bezpieczne miejsca – Rozbark
odpowiedz 02_ interpelacja _Rozbark


interpelacja _ nr 252_naprawa płotu w SP 28
odpowiedz_ interpelacja_SP 28


odpowiedz_interpelacja nr 251 _ bezpieczne i przyjazne przestrzenie w Rozbarku


odpowiedz_interpelacja_nr 250_fetor w Bytomiu


odpowiedz_interpelacja_nr 249_usuwanie zanieczyszczeń w gminie Bytom


odpowiedz _interpelacja_nr 248_wycinka drzew w parku Mickiewicza


odpowiedz_interpelacja_nr 247_remont nawierzchni ul.Konstytucji,mur przy ul.Zabrzanskiej


Interpelacja _nr 246_harmonogram prac remontów ulic m.in.Modrzewskiego,Zabrzańskiej, Jainty,Dworcowej


odpowiedz_interpelacja_nr 245_ Kamienica pl.Grunwaldzki i Podgórna


interpelacja _nr 244 CYRK BEZ ZWIERZAT
odpowiedz_interpelacja_cyrk bez zwierząt

odpowiedz_ nr 2 _interpelacja cyrk bez zwierząt


odpowiedz_interpelacja_nr 243_wiata na Zamłyniu


odpowiedz _interpelacja_nr 242_PIP _Hilkim


odpowiedz MZZiGM_ interpelacja nr 241_ dot. utrzymania czystości ul.Rzeżnicza , Rynek ,Składowa


odpowiedz_interpelacja _nr 240 _studzienki ul.Kościelna i ul.Podgórna


interpelacja_nr 239_remont nawierzchni ul. Żeromskiego
odpowiedz_interpelacja _naprawa nawierzchni ul. Webera, ul.Zeromskiego oraz wiata przystankowa SZombierki Ratusz


interpelacja nr 238_ ul. Krawiecka
odpowiedz_krawiecka 01
odpowiedz_krawiecka 02


interpelacja nr 237_frezowanie ul. Zabrzańskiej
odpowiedz_interpelacja _ naprawa nawierzchni ul.Zabrzanskiej


odpowiedz interpelacja nr 236_kontrola WIOŚ – Karbo-Koks sp.z o.o.


odpowiedz interpelacja nr 235_ dzikie wysypisko na terenach wystawionych do sprzedaży przez gminę Bytom przy ul.Składowej


odpowiedz interpelacja nr 234 _ Petralana i gaz koksowniczy z Karbo-Koks sp.z o.o.


odpowiedz_interpelacja_ nr 233_remont studzienek ul.Zabrzańska


odpwiedz _interpelacja_nr 232_tereny pod budownictwo mieszkaniowe


odpowiedz_interpelacja_nr 231_remont nawierzchni ul.Zabrzanska oraz remont ul.Katowickiej


odpowiedz_interpelacja _nr 230 Fazaniec oraz teren przy M1 Magdalena


odpowiedz_interpelacja_nr 229_przystanek autobusowy Szombierki Ratusz


odpowiedz_interpelacja_nr 228_uprzatniecie terenu pod wiaduktem ul.Wrocławska
odpowiedz_interpelacja _tereny wiadukt ul.Wrocławska


odpowiedz _interpelacja_plac zabaw ul.H. Julii / nr 02
odpowiedz_interpelacja_nr 227_place zabaw – Bobrek / nr 01


interpelacja_nr 226_tereny miejskie_bud.mieszkaniowe


odpowiedz interpelacja_nr 225_ uprzątniecie boiska przy ul.Wrocławskiej


odpowiedz_interpelacja_nr 224 _ul.Zabrzanska _sciezki rowerowe,naprawa barierek oraz remont chodnika ul.Stolarzowicka


interpelacja nr 223 _skomunalizowanie kamienicy przy ul.Józefczaka 30
odpowiedz_kamienica Józefczaka 30


odpowiedz_interpelacja_nr 222_Koksownia w Bobrku


odpowiedz_interpelacja_nr 221_ BPK wysokośc naliczonej opłaty marszałkowskiej za 2017 rok za składowanie odpadów na składowisku cz. 01

odpowiedz_interpelacja_nr 221_BPK_ wysokosć naliczonej opłaty marszałkowskiej za 2017 rok za składowanie odpadów na składowisku cz.02


odpowiedz na interpelacje_nr 220_uprzatniecie boiska przy Wrocławskiej vis a vis siedziby PECu


odpowiedz_interepelacja_nr 219_dodatkowy nocny kurs autobusu do Piekar.Sl


odpowiedz_interpelacja nr 218_ remont wiaduktu ul.Wrocławska <hr/
interpelacja nr 217_ sprzątanie alejek, chodnik i zielen ul.Reptowska

odpowiedz_interpelacja_czyszczenie parków i wycinka drzew, nr 01

odpowiedz _interpelacja_ul.Reptowska ,nr 02


odpowiedz _interpelacja _Kolonia Zgorzelec
interpelacja nr 216_chodnik Kolonia Zgorzelec


odpowiedz _interpelacja_ul.Składowa
interpelacja nr 215 _ ul.Składowa


odpowiedz _interpelacja_tereny przy M1
interpelacja nr 214_teren inwestycyjny przy M1 _ Magdalena


odpowiedz_interpelacja_ul.Pasteura
interpelacja nr 213_Bobrek_przejscie dla pieszych i inne


odpowiedz na interpelację nr 212_wiata przystankowa oraz remont muru przy ul. Zabrzańskiej


odpowiedz na interpelację nr 211_ mycie ulic


odpowiedz interpelację nr 210_ przejścia dla pieszych ul.Zabrzańska


odpowiedz_interpelacja_Mc Donald Karb cd.
odpowiedz na interpelację nr 209_ Mc Donald Karb


odpowiedz na interpelacje nr 208 _ remont zapadniętych studzienek na drogach w mieście


interpelacja _nr 207_ dochód miasta z opłaty dot.składowiska odpadów


interpelacja nr 206 dot. sposobu mycia jezdni i znaków drogowych
odpowiedz _interpelacja_mycie ulicy Konstytucji i znaków drogowych
odpowiedz_interpelacja_ mycie ulicy Konstytucji cd
odpowiedz_interpelacja_ utrzymanie w czystosci ulicy Konstytucji cd


interpelacja nr 205_dot. naprawy studzienek wzdłuż ul.Chrzanowskiego oraz remontu kamienicy przy ul.Rycerskiej
odpowiedz interpelacja_dot. remontu Kamienicy przy ul Rycerska 1 -_Rynek
odpowiedz_naprawa studzienek ul.Chrzanowskiego _ a
odpowiedz_naprawa studzienek ul.Chrzanowskiego _ b
odpowiedz_interpelacja_studzienki chrzanowskiego cd


interpelacja _nr 204_pomoc publiczna za rok 2017
odpowiedz _interpelacja_pomoc publiczna za 2017


odpowiedz_interpelacja_ nr 203 _naprawa studzienek na ul. Chorzowskiej
odpowiedz_naprawa studzienek na ulicy Chorzowskiej _ BPK


odpowiedz intepelacja nr 202 dot.naprawy studzienek na ul.Chopina/Wrocławska;ul.Zabrzańskiej;ul.Modrzewskiego;remont nawierzchni ul. Killara


odpowiedz _interpelacja nr 201 -odwierty BPK- Magdalena
odpowiedz- opinia z BPK


odpowiedz_interpelacja nr 200_wyburzenia przy ul.Baczynskiego/Zabrzańska
odpowiedz_ interpelacja Baczynskiego cd


odpowiedz_interpelacja nr 199_pismo MZZiGK_wysypisko na terenie dojazdowej do Fazańca


odpowiedz_interpelacja_nr 198 firma Tradepol_decyzja
odpowiedz_interpelacja_firma Tradepol_decyzja zmiana


interpelacja nr 197_studzienki_ulica zabrzanska


interpelacja nr 196_decyzje odpadowe Hilkim
odpowiedz_decyzja_16_10_2014
odpowiedz_decyzja_29_10_2015
odpowiedz_decyzja_21_11_2015
odpowiedz_decyzja_09_11_2017


odpowiedz_ interpelacja nr 195_ nlelegalne wysypisko_Straż Miejska


odpowiedz_interpelacja nr 194_nielegalne odpady:tereny przy Orle Białym,Fazańcu i Szybie Krystyna


odpowiedz_interpelacja_nr 193_nielegalne odpady ul. Wrocławska


interpelacja nr 192__odwierty BPK przy M1


interpelacja nr 191 _dzikie wysypisko_ul.Piłkarska


odpowiedz_interpelacja nr 190_ likwidacja dzikiego wysypiska okolice ulic Niemcewicza i Czackiego


odpowiedz_interpretacja nr 189 _remonty nawierzchni ulic Bytom Szombierki


odpowiedz_interpelacja nr 188_Strategia CSR_BPK Sp. z o.o.
odpowiedz_interpelacja_CSR BPK


odpowiedz_interpelacja_nr 187_Zaułek remont


odpowiedz_interpelacja_ nr 186 _ aktualne zezwolenia na gospodarowanie odpadami cz.1
odpowiedz_interpelacja_aktualne zezwolenia na gospodarowanie odpadami cz.2


odpowiedz_interpelacja_nr 185_decyzja na przetwarzanie odpadów K.Poloczek


odpowiedz_interpelacja_nr 184_ul.Gliwicka 20


odpowiedz _interpelacja _nr 183_reforma edukacji


interpelacja_ nr 182 – Kolonia Zygmunt
odpowiedz_interpelacja nr 5
odpowiedz_interpelacja nr 4
odpowiedz__Kolonia Zygmunt nr 1
odpowiedz_Kolonia Zygmunt nr 2
odpowiedz_Kolonia Zygmunt nr 3


odpowiedz na interpelację nr 181_ własność nieruchomości przy ul.Zeromskiego i Kwietniewskiego


odpowiedz na interpelację nr 180- remont zapadniętych studzienek


odpowiedz na interpelację nr 179 _ remonty nawierzchni ulic


odpowiedz na interpelację nr 178- ruch samochodowy wokół Rynku


odpowiedz_interpelacja nr 177_remont studzienek


odpowiedz _interpelacja nr 176_własność nieruchomości ul.Kwietniewskiego 11,Zeromskiego23-25;Korfantego 31


odpowiedz interpelacja nr 175_ osiedle Pod Brzozami


odpowiedz interpretacja nr 174_remont nawierzchni park miejski


odpowiedz_interpretacja nr 173_ruch samoch._Rynek


odpowiedz_interpretacja nr 172__wizja SM przy ul.Przemyslowej_Składowej


odpowiedz interpelacja nr 171_ Srebrne Stawy


odpowiedz_interpelacja nr 170_zbiornik ppoz.BPK


odpowiedz interpelacja_nr 169_ BARI_koszty


odpowiedz_interpelacja_nr 168_frezowanie nawierzchni ulic


odpowiedź_interpelacja nr 167_ dot.Gminnego Programu Rewitalizacji


odpowiedz_interpelacja nr 167_zanieczyszczennie terenów przy ul.Modrzewskiego


odpowiedz_interpelacja nr 166_remont nawierzchni ul. Modrzewskiego


odpowiedz_interpelacja nr 165_ dzikie wysypiska_Rostkowskiego


odpowiedz_interpelacja nr 164_naleznosci od dłuzników aliment.


odpowiedz_interpelacja nr 163_odzysk naleznosci alimentacyjnych


interpelacja_ nr 162_dzikie wysypiskaodpowiedz_interpelacja_nr 161_ remont ul.Elzbiety


interpelacja nr 160_ dłuznicy alimentacyjni
odpowiedz_interpelacja_dłuznicy alim.01
odpowiedz_interpelacja_dłuznicy alim.02


odpowiedz_interpelacja nr 159 _ remont nawierzchni Konstytucji


odpowiedz intepelacja nr 158 _ monotoring cd


interpelacja nr 157 _ firmy sprzątające dla BM
odpowiedz_interpelacja _BM


interpelacja nr 156 _organizacja wydarzeń kulturalnych w Bytomiu
odpowiedz_interpelacja koszty organizacji wydarzeń kulturalnych


interpelacja nr 155_organizacja Teatromanii w Bytomiu
odpowiedz_interpelacja organizacja Teatromanii


odpowiedz_interpelacja_nr 154_odpowiedz_CSR_BPK


odpowiedz_interpelacja_nr 153 _składowisko odpadów przy ul.Pasteura


interpelacja_ nr 152_firmy sprzatajace dla wspólnot ZBM
odpowiedz_interpelacja nr 152_ firmy sprzatajace_ nr 1
odpowiedz_interpelacja_firmy sprzatajace dla ZBM _nr 2


odpowiedz_interpelacja nr 151_przetwarzanie odpadów cd


odpowiedz_interpelacja nr 150_ oszacowanie przychodów BPK


odpowiedz_ interpelacja nr 149_remont ulicy Konstytucji oraz wyburzenie budynku


odpowiedz __interpelacja nr 148_Park Fazaniec i Pola Szombierskie


odpowiedz_ interpelacja nr 147_czyszczenie mechaniczne ulic miasta


odpowiedz_interpelacja nr 146 _samochody porzucone


odpowiedz_interpelacja nr 145_nabory do pracy w UM Bytom


odpowiedz_ interpelacja nr 144_warsztat samochodowy _ ul.Karpacka


odpowiedz_ interpelacja nr 143_likwidacja wysypiska ul.Północna


odpowiedz_interpelacja nr 142_dzikie wysypisko ul.Składowej
odpowiedz_ likwidacja dzikiego wysypiska _ Składowa cd


odpowiedz_interpelacja_nr 141 _usunięcie ruin budynku ul. Składowa/Towarowa


odpowiedz_interpelacja_nr 140_sygnalizacja świetlna pl.Wolskiego


odpowiedz_interpelacja _nr 139_remont ulicy Frycza-Modrzewskiego


odpowiedz_interpelacja _nr 138_ dzikie wysypisko nr 2 ul.Składowa


odpowiedz_interpelacja_nr 137_dzikie wysypisko ul.Zabrzańska


odpowiedz_interpelacja_nr 136_dzikie wysypisko ul.Składowa


odpowiedz_interpelacja_nr 135_ zezwolenie dot. Pasteura cd


odpowiedz_interpelacja_nr 134_ szkody górnicze_ul.Konstytucji


odpowiedz_interpelacja_ nr 133 _ul.Rostkowskiego


odpowiedz_ interpelacja_nr 132_remont_chodnika w SP 45 i ulicy Mochnackiego


odpowiedz _interpelacja_nr 131_pasteura cd
odpowiedz_interpelacja cd_pasteura cd1
odpowiedz_interpelacja_Pasteura cd


odpowiedz_interpelacja_nr 130_budynek_towarowa_przemysłowa
odpowiedz interpelacja_budynek_towarowa_przemysłowa cd nr 131.1


odpowiedz_interpelacja nr 129_koncepcja ścieżek rowerowych _cd


odpowiedz_interpelacja nr 128_budynek_zeromskiego 25


odpowiedz_interpelacja nr 127_budynki KW


odpowiedz _interpelacja nr 126_sprzatanie miasta


odpowiedz_interpelacja_nr 125_koncepcja ścieżek rowerowych


odpowiedz_interpelacja_nr 124_prywatyzacja kamienic


odpowiedz_interpelacja_nr 123 sprzatanie miasta cd


odpowiedz_interpelacja_nr 122_zespół ds monitoringu miasta


odpowiedz_interpelacja_ nr 121_budynek przy ul.Zeromskiego


odpowiedz _interpelacja _nr 120_ porzucone samochody


odpowiedz_interpelacja_nr 119 wysypisko Pasteura_cd
odpowiedz_interpelacja_nr 118_wysypisko przy ulicy Pasteura


odpowiedz_interpelacja_nr 117_ Spółka Miejska – Bytomski Sport


odpowiedz_interpelacja_nr 116_ koncepcja dróg rowerowych


odpowiedz_interpelacja_nr 115_ zagodpodarowanie terenu Frycza Modrzewskiego


odpowiedz_interpelacja_nr 114 _ audyt systemu monitoringu


odpowiedz interpelacja _nr 113_ remont torowiska Zabrzańska/Tarzańska/Bałtycka


odpowiedz interpelacja _ nr 112 _wyziewy z koksowni


odpowiedz interpelacja_ nr 111_ul.Bałtycka


odpowiedz interpelacja_ nr 110_ remont nawierzchni Małachowskiego


odpowiedz_interpelacja nr 109_lista do wyburzenia


odpowiedz Interpelacja nr 108 _ straz miejska i niska emisja


odpowiedz Interpelacja nr 107_teren Zabrzanska_ wytrwałych


odpowiedz Interpelacja nr 106_tereny po wyburzeniach


odpowiedz interpelacja nr 105_ sesja 25-01-2016_ raport przepływu ludności – MPGK
<hr/
odpowiedz interpelajca nr 104_sesja 25-01-2016_Muzeum Górnośląskie


odpowiedz interpelacja nr 103_sesja 25-01-2016_straz miejska


odpowiedz interpelacja nr 102_ sesja 25-01-2016_płyta Rynku


odpowiedz interpelacja nr 101_ sesja 25.01.2016__dzialania promocyjne w KSSE


odpowiedz _ interpelacja nr 100 _ sesja 21.12 _ oznakowanie Bałtycka


odpowiedz_ interpelacja nr 99__sesja 21.12_ dzikie wysypiska Szombierki
odpowiedz cd _dzikie wysypiska Szombierki_ Małachowskiego
odpowiedz interpelacja _ Małachowskiego _14.12.2015_dzikie wysypiska cd


odpowiedz_ interpelacja nr 98_sesja 21.12_ sprzatanie miasta


odpowiedz na interpelację nr 97 złożoną podczas sesji w dniu 30 listopada 2015 roku


interpelacja nr 96_ wysypisko Składowa
odpowiedz_ Składowa


interpelacja nr 95_ jar modrzewskiego
odpowiedz_modrzewskiego


interpelacja nr 94_dewastacja elewacji
odpowiedz_ monitoring


interpelacja nr 93 _targ staroci Szombierki
odpowiedz _ targ staroci


odpowiedz na interpelacje złożone podczas sesji 31 sierpnia 2015 roku- nr 89,90,91,92


interpelacja nr 88 _ sprzątanie przystanków tramwajowych
odpowiedz_ przystanki sprzątanie


interpelacja nr 87_ czystość na ulicy Puszkina
odpowiedz_puszkina
odpowiedz_puszkina
odpowiedz_ straz miejska_ puszkina
odpowiedz_straz miejska


odpowiedz na interpelacja nr 86_ remont Rynku i ulicy Dworcowej
odpowiedz_remont Rynku i Dworcowej cd


interpelacja nr 85_ uwagi o drogach rowerowych
odpowiedz na interpelację_drogi rowerowe
odpowiedz_do UM Bytom
odpowiedz z UM_ drogi rowerowe cd_14 września 2015 r


odpowiedż na interpelację nr 84 _ liczniki czasu na skrzyżowaniach


odpowiedz na intepelacje nr 83_płyta rynku


odpowiedz na interpelacje nr 82_ chodnik przy ulicy mierosławskiego


odpowiedz na interpelacje nr 81_banery


odpowiedz na interpelacje nr 80_ remont F.Modrzewskiego


odpowiedz na interpelacje nr 79 _szynol


odpowiedz na interpelacje nr 78 _z dnia 04 maja_2015


odpowiedz na interpelacje nr 77 _ z dnia 04 maja 2015 r


odpowiedz na interpelacje nr 76_ sesja z dnia 27 kwietnia 2015


odpowiedz na interpelacje nr 75_ sesja z dnia 27 kwietnia 2015


interpelacja nr 74_sprzątanie Rynku i naprawa pomnika śpiącego Lwa
odpowiedz_lew z dnia 15 maja 2015
odpowiedz interpelacja _Lew + sprzątanie Rynku
odpowiedz _LEW 01
odpowiedz_interpelacja_ LEW 02
odpowiedz_interpelacja_LEW 03


interpelacja nr 73_kamienica Jainty
odpowiedz_ interpelacja _Jainty


interpelacja nr 72_zmiany uchwały budzetowej
odpowiedz_interpelacja BCK
odpowiedz_intepelacja BCK 1


interpelacja nr 71_ nowoczesny układ drogowy
odpowiedz _nowoczesny układ dróg


interpelacja nr 70 _Skwer- Szombierki


interpelacja nr 69_KS Szombierki
odpowiedz_KS SZOMBIERKI


interpelacja nr 68_program Kawka – ograniczanie niskiej emisji
odpowiedz_podłaczenie do sieci
odpowiedz_ PEC nr 2


interpelacja nr 67 _wysiedlenia
odpowiedz _wysiedlenia


odpowiedz na interpelację nr 66_ waskotorówka


odpowiedz na interpelację nr 65_ niska emisja


interpelacja nr 64_ polityka proinwetycyjna 01
interpelacja _polityka proinwestyjna 02


odpowiedz na interpelację nr 63_ KS Bana


interpelacja_dzikie wysypiska smieci_nr 62
odpowiedz_ dzikie wysypiska smieci
interpelacja _ dzikie wysypiska


interpelacja_nowe miejsca pracy_ nr 61
odpowiedz zatrudnienie


interpelacja_bariery architektoniczne_ nr 60
odpowiedz_ bariery architektoniczne


interpelacja_ kosze nr 59_ Kosze na smieci
odpowiedz_kosze Zabrzańska


interpelacja nr 58 _Nowe miejsca w przedszkolach
odpowiedz_przedszkola


odpowiedz na interpelację nr 57 dot.Fabryki Wełny Mineralnej


interpelacja nr 56 _ stacja kolejki wąskotorowej
szombierki02
szombierki03
szombierki01
odpowiedz_kolejka


odpowiedz na interpelację nr 55 – selektywna zbiorka odpadów


odpowiedz na interpelację nr 54 _ kompleks sportowo-rekreacyjny


odpowiedz na interpelację nr 53 – remont ul. Zabrzańskiej


interpelacja nr 52 _ lustro>interpelacja_ lustro bezpieczeństwa
odpowiedz _lustro bezpieczeństwa


interpelacja nr 51 – 21.07.2014- dotyczy przetargu ogłoszonego przez BPK sp.z o.o.
odpowiedz _przetarg BPK


interpelacja nr 50- 21.07.2014 – dotyczy dokumentów finansowych oraz informacji spółki BARI
odpowiedz _BARI


interpelacja nr 49 – 19.07.2014 – dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej Bytom – Szombierki
przestrzen publicxna- Tesco – odpowiedz


interpelacja nr 48 – reklama dworzec
Odpowiedź na interpelację – 09.07.2014 część 2- Reklama na dworcu PKP
Odpowiedź na interpelację – 09.07.2014 część 1 – Reklama na dworcu PKP


Odpowiedź na interpelację – 07.07.2014 – dotyczy reaktywacji Śląskiego Teatru Tańca


Interpelacja nr 47: dotyczy zakupu żywności dla wychowanków placówek wychowawczo-opiekuńczych na terenie Bytomia
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 46: dotyczy zadania przebudowy Stawu Południowego w Parku Miejskim
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 45: dotyczy programu ograniczania niskiej emisji
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 44: dotyczy udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Spółka z o.o.
Odpowiedź na interpelację
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 43: dotyczy uprzątnięcia oraz zagospodarowania terenu znajdującego się na rogu ulic Piekarskiej i Orląt Lwowskich
Odpowiedź na interpelację
Uzupełnienie odpowiedzi
Uzupełnienie odpowiedzi
interpelacja_cd_ zagospodarowanie terenu
odpowiedz czystosc cd


Odpowiedź na interpelację nr 42 złożoną podczas Sesji RM w Bytomiu dotyczącą udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Spółka z o.o.
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 41: dotyczy naprawienia odcinka jezdni na skrzyżowaniu Frycza – Modrzewskiego i Zabrzańskiej
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 40: dotyczy remontu ul. Krakowskiej
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 39: dotyczy remontu Boiska Szombierki Bytom wraz z budynkiem


Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 38: pytanie dotyczące doprecyzowania terminu naprawy nawierzchni ulicy Baczyńskiego w Bytomiu
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 37: pytanie dotyczące utrzymywania w czystości Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 36: pytanie dotyczące projektu przebudowy skrzyżowania Zabrzańska – Wyzwolenia.
Odpowiedź na interpelację
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 35: pytania dotyczące braku zapisów dwóch zadań budżecie na 2014


Interpelacja 34: dotyczy prośby o pilną naprawę nawierzchni ulicy Baczyńskiego w Bytomiu
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 33: dotyczy informacji o zbiórkach publicznych przeprowadzonych w Bytomiu w roku 2012
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 32: dotyczy zapytania o PAED w Bytomiu
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 31: dotyczy pilnej prośby o oznakowanie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Zabrzańskiej
Odpowiedź na interpelację
Interpelacja 30: dotyczy zapytania do prezydenta Bytomia o poczynione działania w celu weryfikacji sprawności i skuteczności zarządzania w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 29: dotyczy zapytania do prezydenta Bytomia jakie działania zostały podjęte od dnia 30 września 2012 roku w celu likwidacji barier architektonicznych poprzez modernizację infrastruktury publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 28: dotyczy zapytania do prezydenta Bytomia jakie działania zostały podjęte od dnia 30 września 2012 roku w celu promocji aktywnego i zdrowego trybu życia oraz promocji terenów atrakcyjnych przyrodniczo w Bytomiu
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 27: dotyczy zapytania do prezydenta Bytomia jakie działania zostały podjęte od dnia 30 września 2012 roku w celu poprawy i zwiększania dostępności dla mieszkańców miasta do opieki zdrowotnej
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 26: dotyczy zapytania czy Prezydent wystąpił o dotację do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej związane z dostosowaniem do obowiązujących standardów lecznictwa
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 25: dotyczy organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Zabrzańskiej i Wyzwolenia
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 24: dotyczy zapytań odnośnie zaplanowanych działań odnośnie niskiej emisji na terenie miasta Bytomia oraz zapobiegania pozostawiania nieczystości przez psy w miejscach publicznych
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 23: dotyczy prośby o uprzątniecie terenu przy budynkach posadowionych przy ul. Grota Rowieckiego 7
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 22: dotyczy sytuacji w budynku przy ul. Wyzwolenia 70
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 21: dotyczy pilnego usunięcia zapadliska przy ulicy Zabrzańskiej na wysokości nr 75
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 20: dotyczy pilnego dokonania audytu inwestycji jaką jest budowa 3 wiaduktów na trasie kolejki wąskotorowej pomiędzy stacjami Szombierki i Karb.


Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 19: dotyczy realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Odpowiedź na interpelację


Odpowiedź na interpelację nr 18 złożoną podczas Sesji RM w Bytomiu dotyczącą zwiększenia liczby patroli Policji i Straży Miejskiej w dzielnicy Szombierki


Interpelacja 17: dotyczy wybudowania ścianki do tenisa ziemnego
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 16: dotyczy wyremontowania nawierzchni skrzyżowania ulic Bałtyckiej z Podhalańską oraz ulic Podhalańskiej z Karpacką
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 15: dotycząca terminu naprawy nawierzchni jezdni ul. Zabrzańskiej w śladzie torowiska tramwajowego pod wiaduktem kolejowym
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 14: dotycząca naprawy zapadliska powstałego na ul. Krupińskiego
Odpowiedź na interpelację


Oświadczenie Bytomskiego Stowarzyszenia Rowerowego dotyczące sytuacji infrastruktury rowerowej w mieście, skierowane do Prezydenta Bytomia


Interpelacja 13: dotyczy studzienki kanalizacyjnej przy ul. Zabrzańskiej
Odpowiedź na interpelację
Podziękowanie


Interpelacja 12: dotyczy stanu jezdni przy ul. Zakątek przed bramą wjazdową do Szkoły Podstawowej nr 45
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 11: dotyczy naprawy nawierzchni ulicy Krupińskiego
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 10: dotycząca braku chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego nr 39 przy ul. Zabrzańskiej 66
Odpowiedź na interpelację
Odpowiedź na interpelację
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 9: dotycząca naprawy nawierzchni ul. Małachowskiego na odcinku pomiedzy ul. zakątek, Bałtycką a ul. Tatrzańską
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 8: dotycząca stanu chodnika przy ul. Zabrzańskiej na odcinku pomiędzy ul. Skromną a ul. Orzegowską
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 7: dotycząca ułatwień w parkowaniu dla osób niepełnosprawnych
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 6: dotycząca stanu ul. Gen. Grota-Roweckiego w rejonie budynków 16, 18, 20, 22
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 5: dotycząca wypowiedzenia umowy o pracę dyrektorowi MOPR w Bytomiu Panu Jackowi Kudzior
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja 4: dotycząca poprawy czystości i estetyki przestrzeni publicznej w Bytomiu oraz zasad utrzymywania czystości przez prywatnych właścicieli nieruchomości na terenie miasta
Odpowiedź na interpelacjęInterpelacja 3: dotycząca poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Zabrzańskiej na całej jej długości.
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja nr 2: dotycząca organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Zabrzańskiej w dzielnicy Szombierki
Odpowiedź na interpelację


Interpelacja nr 1: dotycząca zmiany organizacji ruchu na ul. Krupińskiego i ul. Adolfa Piątka w dzielnicy Szombierki\