O mnie

Ekonomistka, menadżerka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w SGH w Warszawie i GWSH w Katowicach. Od wielu lat jako prokurent i współudziałowiec spółki kapitałowej zaangażowana w działalność doradczą z zakresu zarządzania i rozwoju firm.

W latach 2011 -2015 pełniła funkcję Pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans. Misją tej funkcji było:
- organizowanie i współorganizowanie szeregu akcji i działań wspierających uwrażliwienie społeczne;
- rozwijanie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia problemów związanych z niepełnosprawnością poprzez
organizowanie lub współorganizowanie konferencji,szkoleń których celem jest przybliżenie potrzeb, oczekiwań i możliwości
osób niepełnosprawnych i zmniejszanie barier mentalnych – prowadzenie działań na rzecz zmiany wizerunku osoby
niepełnosprawnej – walka z niesłusznymi opiniami i stereotypami;
- podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego
traktowania oraz przeciwdziałającym dyskryminacji oraz promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych m.in.:
- Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Autyzmie – LIGHT IT UP BLUE (zapal się na niebiesko) – 2 kwietnia
organizowana jest ogólnoświatowa akcja której celem jest zwiększanie świadomości na temat autyzmu i problemów, z jakimi
spotykają się osoby z autyzmem. Podczas tej akcji podświetlane są na niebiesko reprezentacyjne budynki w miastach i
organizowane są happeningi na znak solidarności z osobami autystycznymi;
- Kampania „Zostaw 1 % w Regionie” - akcja prowadzona z przewoźnikami śląskimi,Parkiem Śląskim, ZOO,
Planetarium Sl. oraz Dziennikiem Zachodnim w postaci mobilnego plakatu promująca przekazywanie 1 % podatku dla
lokalnych organizacji;
- Taniec przeciwko przemocy – ONE BILLION RISING – 14 lutego organizowany jest w ogólnoświatowy happening
by nagłośnić problem przemocy wobec kobiet i protestować przeciwko temu zjawisku;
- www.ngo.slaskie.pl – strona ta to kompendium moich działań na rzecz organizacji
pozarządowych;

sesja sejmik

Radna Rady Miasta w Bytomiu trzecią kadencję.

Obecnie – 2018- 2023 pracuje w komisjach:
- Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta – przewodnicząca komisji
- Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

W latach 2014-2018 pracowała w komisjach:
- Komisja ds. Rewitalizacji – przewodnicząca komisji
- Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych – vice przewodnicząca komisji
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

W latach 2012 -2014 pracowała w komisjach:
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji
- Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

Przez ponad 20 lat zasiada w zarządach spółek kapitałowych zajmujących się zarządzaniem projektami w obszarach inwestycyjnych, inżynierii biomasy, zarządzania zasobami ludzkimi i innymi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Różnorodność zakresu mojej pracy zawodowej wymaga ode mnie ciągłego podnoszenia kwalifikacji w ramach projektów szkoleniowych i studiów podyplomowych.

Poza pracą zawodową prowadzę liczne działania społeczne. Od 2007 roku jestem wolontariuszką w Ośrodku OREW – Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu, gdzie z zaangażowaniem i pełnym oddaniem podarowuję swój czas dzieciom z upośledzeniem umysłowym i ruchowym a równocześnie wspomagam Ośrodek swoim doświadczeniem.

Jestem prezeską Bytomskiego Stowarzyszenia Rowerowego www.bytomskierowery.pl – to grupa pasjonatów, którzy niezależnie od pory roku przemierzają na rowerach sportowe trasy górskie, leśne dukty województwa, trasy turystyczne w Polsce, zwiedzają z rowerów miasta w kraju i za granicą. Działają również na rzecz naszego miasta.

W maju zakończyliśmy akcję „Rowerem do szkoły”, która polegała na nieodpłatnym przekazaniu 11 stojaków rowerowych do 11 bytomskich szkół, wybranych wspólnie z Wydziałem Edukacji UM Bytom.

Obecnie, kontynuując współpracę z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, która jest sponsorem stojaków, zostaliśmy bytomskim operatorem regionalnej akcji „Rowerem po zdrowie. W Bytomiu pojawiło się ponad 70 nowych kolorowych stojaków rowerowych – z pewnością zostaną one zauważone przez bytomskich rowerzystów.
Bezpieczeństwo przede wszystkim – Stowarzyszenie opracowało i opublikowało na stronie internetowej mapę, dzięki której można bezpiecznie, bez konieczności wyjeżdżania na główne ulice, dojechać nad zalew Chechło i do Parku Śląskiego w Chorzowie.

Celem akcji jest promocja roweru jako ekologicznego środka transportu i sposobu na aktywne życie i walka o nowoczesną infrastrukturę rowerową.

Moje prywatne pasje to projektowanie wnętrz, kultura i literatura iberyjska a przede wszystkim aktywne formy spędzania czasu jak bieganie,badminton sportowy,kolarstwo, narciarstwo. Uwielbiam zwiedzać świat i poznawać ciekawych ludzi !

Inna działalność:
Rada społeczna – członkini Rady Społecznej w Szpitalu nr 1 w Bytomiu od 2017 roku (zobacz)
Rada społeczna – przewodnicząca Rady Społecznej w Szpitalu nr 2 w Bytomiu do 2015 roku (zobacz)
Rada Programowa – Granat na raka, Śląska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. (zobacz)
Rada Konsultacyjno-Koordynacyjna - Park Śląski-(zobacz) – do 2015 roku
Śląska Rada Przyjaciół Harcerstwa (zobacz)
członkini Rady Nadzorczej spółki I3D SA Gliwice
członkini Rady Nadzorczej Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej -(zobacz)

członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet -(zobacz)
członkini Zarządu Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego SZOMBIERKI
członkini stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych w Bytomiu
Nagroda Społeczna „Bytomianka Jesieni 2014″
Nominowana do nagrody w ogólnopolskim konkursie „Aktywność Kobiet 2015 ” w kategorii Wspieranie Tożsamości Lokalnej